2.7. Konfiguracja parametrów startowych

 

Parametry startowe zawierajÄ… podstawowe parametry istotne na etapie uruchamiania aplikacji.