2.7.3. Deklaracja aktywnych zmiennych

 

 

Zakładka VarDef - aktywne zmienne pozwala załączyć selekcję zmiennych wg atrybutu bazy definicji zmiennych, który pozwala określić zmienne aktywne dla danego komputera - jest to dowolny atrybut utworzony przez projektanta. Załączenie tej opcji i zadeklarowanie nazwy tego atrybutu spowoduje, ze podczas startu aplikacji ładowane będą tylko te zmienne, dla których wartość wskazanego atrybutu wynosi 1.

 

 

Rysunek: Okno parametrów startowych - zakładka 'VarDef - aktywne zmienne'.