2.7.2.  Definiowanie zależności pomiędzy komputerami i obszarami

 

 

 

Widok zakładki Komputery zależny jest od tego, który element zaznaczony jest w drzewie komputerów i obszarów. Jeśli jest to Obszar, okno wyświetla listę komputerów podpiętych do danego obszaru (patrz: Rysunek: Widok komputerów podłączonych do wskazanego obszaru.). Jeśli jest to Komputer, pojawia się zakładka z zestawieniem obszarów dostępnych oraz obszarów, do których dołączony jest dany komputer (patrz: Rysunek: Widok obszarów, do których podpięty jest wskazany komputer.).

 

 

 

Rysunek: Widok komputerów podłączonych do wskazanego obszaru.

 

 

 

 

 

Rysunek: Widok obszarów, do których podpięty jest wskazany komputer.