2.7.1. Deklaracja programów startowanych jednocześnie z aplikacją

 

 

 

Zakładka Programy:

 

 

 

 

Askom.Data.Host:

 

 

Rysunek: Okno parametrów startowych - zakładka 'Askom.Data.Host'.

 

 

 

 

 

 

 

Asix.Evo - Katalog roboczy:

 

 

Rysunek: Okno parametrów startowych - zakładka 'Asix.Evo - katalog roboczy'.