2.6. Import plików konfiguracyjnych *.INI

 

 

 

Dla aplikacji tworzonych w starszych wersjach pakietu Asix istnieje możliwość przekonwertowania plików aplikacji *.INI na format pliku konfiguracyjnego *.XML.

 

Służy do tego polecenie:

 

Plik  > Nowa aplikacja - importer , które powoduje uruchomienie okna z parametrami importu:

 

 

 

Rysunek: Okno importu aplikacji opartej na plikach *.INI.

 

 

 

 

Okno ’Import aplikacji’ pozwala określić:

Pozostałe opcje są nieistotne z punktu widzenia parametryzacji Serwera Danych aplikacji Asix w wersji Evo.