2.4.1. Kreator w trybie importu bazy z serwera OPC / OPC UA

 

 

Utworzenie pliku konfiguracyjnego XML w trybie importu bazy z serwera OPC zakłada zaimportowanie definicji zmiennych z bazy serwera OPC do formatu bazy systemu Asix. W tym celu należy użyć kreatora aplikacji wywoływanego poleceniem Nowa aplikacja - kreator OPC / Nowa aplikacja - kreator OPC UA z menu Plik.   

 

Okno kreatora obejmuje ustawienia podstawowych parametrów aplikacji takich jak: lokalizacja aplikacji, struktura katalogów, plik logu, struktura komputerów/obszarów, format i położenie bazy definicji zmiennych. Dodatkowe informacje dotyczą źródła danych OPC oraz ustawień związanych z importem zmiennych z serwera OPC.

 

Zakładki Aplikacja, Komputery i obszary, VarDef - format i położenie zawierają parametry identyczne jak w przypadku standardowego kreatora aplikacji - patrz: Serwer Danych  >  2. Parametryzacja Serwera Danych  >  Utworzenie pliku konfiguracyjnego Serwera Danych.

 

Zakładka Źródło danych OPC wymaga podania następujących parametrów:

 

- Identyfikator serwera OPC w systemie Windows;

- Nazwa zdalnego serwera w systemie Windows;

- Nazwa kanału OPC.

 

 

Rysunek: Kreator aplikacji - Źródło danych OPC.

 

 

 

 

Zakładka Źródło danych OPC UA wymaga podania następujących parametrów:

 

- Adres serwera OPC UA;

- Nazwa kanału OPC UA.

 

 

Rysunek: Kreator aplikacji - Źródło danych OPC UA.

 

 

 

Zakładki VarDef - OPC/VarDef - OPC 2 obejmuje deklarację następujących parametrów:

 

- Określenie nazw zmiennych importowanych z serwera OPC – nazwy pobierane z Sewera OPC; w przypadku niezgodności ze standardem Asixa nazwy generowane są na podstawie zadeklarowanego prefiksu i kolejnych liczb dodawanych na końcu.

- Liczba Elementów – wartość atrybutu dla zmiennych skalarnych ustawiana na 1. Dla zmiennych tekstowych / tablicowych należy wprowadzić ręcznie długość tekstu/rozmiar tablicy, ponieważ serwer OPC nie udostępnia tych informacji.

- Plik wyjściowy – zostanie wygenerowany skoroszyt o zadeklarowanej nazwie z arkuszem definicji zmiennych pobranych z serwera OPC; plik zostanie automatycznie zadeklarowany w źródle danych zawierającym definicje zmiennych dla aplikacji (Architekt > Bazy danych > Baza definicji zmiennych > Źródła danych).

- Wartości zmiennoprzecinkowe – wartości zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji mogą być archiwizowane z pełną dokładnością tylko w archiwum typu B. Pozostałe archiwa zapisują liczby zmiennoprzecinkowe zawsze z pojedynczą precyzją.

- Parametry archiwizacji – domyślne wartości parametrów archiwizacji zmiennych procesowych.

 

 

 

Rysunek: Kreator aplikacji - VarDef - OPC (zakładka 1).

 

 

 

Rysunek: Kreator aplikacji - VarDef - OPC (zakładka 2).