2.1.5.  Importowanie wybranych opcji z zewnętrznego pliku *.xml

   

Przygotowując aplikację, projektant ma możliwość importowania ustawień wybranych parametrów z plików *.xml Serwera Danych innych aplikacji. Komenda Importuj opcje… z menu Obszary i komputery uruchamia okno wyboru pliku XML Serwera Danych innej aplikacji, a następnie okno ’Importowanie opcji’, które wyglądem przypomina narzędzie zarządzania opcjami pliku konfiguracyjnego XML Serwera Danych, z tą różnicą, że oglądane parametry pochodzą z pliku *.xml, z którego parametry będą importowane. Aby zaimportować do swojej aplikacji wartość dowolnego parametru, należy ten parametr zaznaczyć, przycisnąć przycisk Importuj, a następnie wskazać docelowy obszar/komputer.

 

Rysunek: Okno 'Importowanie opcji'.