2.1.4.  Zarządzanie opcjami za pomocą okna z zestawieniem wszystkich zadeklarowanych opcji

  

Wykorzystując okno ’Zarządzanie opcjami’ projektant może w prosty sposób uzyskać dostęp do wszystkich parametrów, jakie zostały ustawione w pliku konfiguracyjnym XML Serwera Danych w ramach konfigurowania poszczególnych ’obszarów’ i ’komputerów’.

Wspomniane okno daje wgląd do wartości zdefiniowanych opcji z jednoczesną możliwością wykonania prostych operacji edycyjnych na wybranych opcjach -  dostępne są operacje usuwania i kopiowania opcji z/do wybranych obszarów/komputerów (w tym również techniką drag-and-drop). 

Dalsza edycja zaznaczonej opcji możliwa jest po naciśnięciu przycisku Przejdź do edytora opcji. Okno zarządzania opcjami zostaje wtedy zamknięte, a  Architekt otwiera tę zakładkę modułu konfigurowania parametrów, która umożliwia zmianę wybranej opcji.

Wszystkie opcje wykorzystane do parametryzowania aplikacji wyświetlane są w oknie ’Zarządzanie opcjami’ w postaci zestawienia tabelarycznego w jednym z trzech możliwych do wyboru widoków: Tabela, Drzewo i Drzewo opcji. Okno uruchamiane jest za pomocą komendy Zarządzaj opcjami… z menu Obszary i komputery.

 

Rysunek: Okno 'Zarządzanie opcjami'.