2.1.3.  Wskazówki dotyczące obsługi opcji domyślnych w modułach konfiguracyjnych

 

 

Każda opcja parametryzująca pracę aplikacji posiada zewnętrzny checkbox, znajdujący się z lewej strony opcji, który w odróżnieniu od pól deklarujących wartości parametrów, służy wyłącznie do załączania lub wyłączania wartości parametrów.

Parametry posiadające zadeklarowaną wartość domyślną, np. czas, nazwę pliku lub zaznaczone pole checkbox, należy uaktywnić załączając je zewnętrznym checkboxem.

 

Rysunek: Widok załączonej opcji domyślnej.

 

W trakcie parametryzowania aplikacji należy pamiętać o poniższych zasadach:

- opcje wyłączone są nieedytowalne; dopiero zaznaczenie zewnętrznego pola checkbox pozwala na zmianę wartości parametru;

- w momencie wyłączenia opcji dla Obszaru automatycznie przywracana jest domyślna wartość parametru;

- w momencie kiedy opcja dla Komputera zostanie wyłączona, parametr automatycznie przyjmuje wartość zadeklarowaną dla Obszaru lub (w przypadku braku takiej deklaracji w Obszarze) przywracana jest domyślna wartość parametru.