2.12. Grupa Pozostałe

 

    

Grupa  Pozostałe  zawiera parametry nie zaklasyfikowane do pozostałych grup. Umożliwia deklarowanie opcji, które nie są obsługiwane przez edytory programu Architekt i należy je dopisać ręcznie bezpośrednio do pliku XML, podając nazwę sekcji, opcji i wartość opcji.