2.12.1. Deklaracja parametrów wprowadzanych bezpośrednio

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów pozostałych - zakładka 'Opcje  wprowadzane bezpośrednio'.

 

 

 

Zakładka Opcje wprowadzane bezpośrednio pozwala zadeklarować dla danej aplikacji pozycje, których edycja nie jest wspierana przez moduł Architekt - tzn. są to pozycje używane w starszych wersjach pakietu Asix lub zupełnie nowe pozycje.