2.11. Konfiguracja modułu sieci

 

   

Grupa parametrów  Moduł sieci obejmuje ustawienia pracy modułu Aslink.

 

ASLINK jest modułem, który umożliwia innym komponentom systemu Asix wzajemną komunikację poprzez lokalną sieć komputerową. Aslink definiuje zestaw usług sieciowych, z których korzystają wszystkie inne programy systemu Asix, sparametryzowane do pracy w sieci.

 

Podstawowa usługa świadczona między innymi na rzecz takich komponentów pakietu Asix, jak Asmen, Aspad czy podsystem obsługi alarmów - to wiarygodny przesył danych pomiędzy każdą parą procesów użytkowych, działających na dowolnych stanowiskach przyłączonych do sieci komputerowej i realizujących wspólny protokół użytkowy. W tym zakresie usługi modułu Aslink ukierunkowane są na wsparcie komunikacji opartej na istnieniu procesu ”serwera" i korzystającego z jego usług procesu ”klienta".

 

W szczególności Aslink zapewnia:

 

 

książka_bpi2  

Szczegółowy opis funkcjonalności modułu Aslink znajduje się w części Serwer Danych > Obsługa danych procesowych Serwera Danych >  rozdziale "Aslink - moduł sieciowy".

 


uwaga Ustawienia modułu sieciowego przechowywane są w pliku XML Serwera Danych. Gdy na danym komputerze nie aplikacji (tym samym pliku xml Serwera Danych), za to znajdują się: AsixConnect, AsTrend lub inna aplikacja korzystająca z danych aplikacji Asixa - w takiej sytuacji ustawienia sieciowe dla danego komputera przechowywane są w pliku aslink.ini. Edytor pliku aslink.ini dostępny jest z poziomu Architekta z menu Narzędzia i obejmuje konfigurację dokładnie tych samych opcji co Moduł sieci.