2.11.5. Parametry diagnostyczne

 

 


uwaga Zakładka Diagnostyka pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna programu Architekt.

 

 

 

Zakładka Diagnostyka obejmuje parametry sterujące informacjami diagnostycznymi wyprowadzanymi przez moduł Aslink:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci  - zakładka 'Diagnostyka'.

 

 

 

Wartość domyślna: plik o nazwie ’aslink.log’ o maksymalnym rozmiarze: 500 000 KB

 

Wartość domyślna: żaden rodzaj informacji nie jest zadeklarowany

 

Wartość domyślna: 10 B.