2.11.4. Parametry zaawansowane

 

 

uwaga Zakładka Zaawansowane pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna programu Architekt.

 

 

   

Zakładka Zaawansowane pozwala określić następujące opcje.

    

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci  - zakładka 'Zaawansowane'.

 

    

 

 

Wartość domyślna: brak (wszystkie stacje są widoczne)

 

          Wartość domyślna: 30 (15 sekund)

 

          Wartość domyślna: 30 (15 sekund)

 

          Wartość domyślna: 5 sekund

 

          Wartość domyślna: 60 sekund

 

          Wartość domyślna: opcja jest włączona

 

uwaga Włączenie opcji jest koniczne w przypadku korzystania z programu AsixConnect pobierającego dane z lokalnego Asmena i Aspada.