2.11.3. Komunikacja poprzez NetBIOS

 

   

 

Zakładka Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Karty sieciowe obejmuje deklarację kart i protokołów sieciowych.

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci - zakładka 'Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Karty sieciowe'.

 

 

 

 

Wartość domyślna: ’TCPIP’

 

 

 

Wartość domyślna: wszystkie adaptery wykorzystywane przez moduł sieciowy.

 

uwaga Pozycje używane na komputerach typu ’POMOST’.

 

Dopuszczalne wartości: numery adapterów oddzielone przecinkami; jeżeli numer adaptera poprzedzony jest znakiem '-', to adapter nie zostanie użyty; jeśli podano ’*’, to zostaną wykorzystane wszystkie dostępne adaptery.

 

Wartość domyślna: opcja wyłączona  

 

 

 

 

 

 


uwaga Zakładka Zaawansowane pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna programu Architekt.

 

 

 

Zakładka Komunikacja poprzez TCP/IP NetBIOS/Przestarzałe obejmuje parametryzację następujących opcji:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci  - zakładka 'Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Przestarzałe'.

 

 

 

Wartość domyślna: ASIX

 

Wartość domyślna: brak połączenia

 

Uwaga:

 

Użycie tej opcji blokuje synchronizację czasu.

 

Na odległych terminalach zaleca się zwiększenie wartości opcji Dane bieżące > Zaawansowane 2 > Zwłoka danych z serwera

 

Do działania połączeń sesyjnych wymagane jest wykonanie odpowiednich wpisów w systemowych plikach LMHOSTS.

 

Wartość domyślna: komunikacja ze starszymi wersjami modułu sieciowego załączona

 

Uwaga:

 

Zaznaczenie tej opcji spowoduje zwiększenie obciążenia sieci.

 

Wartość domyślna: opcja wyłączona

 

Uwaga:

 

Do działania tej opcji wymagane jest wykonanie odpowiednich wpisów w systemowych plikach LMHOSTS.

 

Zamiast tej opcji zaleca się użycie opcji Połączenia sesyjne.

 

 

 


uwaga Zakładka Synchronizacja czasu pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna programu Architekt.

 

 

Zakładka Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Synchronizacja czasu/Klient 1 umożliwia parametryzację synchronizacji czasu od strony klienta.

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci  - zakładka 'Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Synchronizacja Czasu/Klient 1'.

 

 

 

Wartość domyślna: czas synchronizowany jest z wszystkimi dostępnymi serwerami czasu

 

Wartość domyślna: czas synchronizowany jest z wszystkimi dostępnymi serwerami czasu

 

Wartość domyślna: 4 sekundy

 

Wartość domyślna: 3 pakiety

 

 

 

 

 

 

 

Zakładka Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Synchronizacja czasu/Klient 2 umożliwia parametryzację synchronizacji czasu od strony klienta.

 

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci  - zakładka 'Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Synchronizacja Czasu/Klient 2'.

 

 

 

Wartość domyślna: 2

 

 

Wartość domyślna: 3600 milisekund

 

Wartość domyślna: 2

 

Wartość domyślna: replikacja czasu wyłączona

 

Wartość domyślna: domyślnie zmiany czasu nie są ograniczone

 

uwaga Podanie ujemnego limitu zmiany całkowicie blokuje możliwość modyfikacji czasu.

 

 

 

    

Zakładka Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Synchronizacja czasu/Serwer umożliwia parametryzację synchronizacji czasu od strony serwera.

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci - zakładka 'Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Synchronizacja Czasu/Serwer'.

 

 

 

 

          Wartość domyślna: komputer nigdy nie jest serwerem czasu

 

 

Wartość domyślna: 0

 

 

Wartość domyślna: 0

 

 

Wartość domyślna: 60 sekund

 

         Wartość domyślna: 5

 

         Wartość domyślna: 2 


uwaga Zakładka Diagnostyka - AslView pojawia się po wybraniu polecenia Widok > Pokaż opcje zaawansowane z menu okna programu Architekt.

 

 

Zakładka Komunikacja TCP/IP NetBIOS/Diagnostyka - AslView dotyczy konfiguracji informacji diagnostycznych przekazywanych do programów AslView przyłączonych do modułu sieciowego. 

 

 

    

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci - zakładka 'Komunikacja TCP/IP NetBIOS / Diagnostyka' / 'AslView'.

 

 

          Wartość domyślna: 0;

 

          Wartość domyślna: 50;

 

          Wartość domyślna: 300;

 

 

Hasło - parametr określa hasło, które musi wprowadzić użytkownik programu AslView przed dokonaniem czynności powodujących istotne zmiany w funkcjonowaniu modułu sieciowego.

               Wartość domyślna: nie ma zezwolenia na zmiany parametrów z poziomu programu AslView.

 

Obowiązuje parametr Czas ważności logowania zdefiniowany w module Zabezpieczenia.