2.11.2. Komunikacja poprzez TCP/IP

 

 

Zakładka Komunikacja poprzez TCP/IP obejmuje parametryzację następujących elementów:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci - zakładka 'Komunikacja poprzez TCP/IP'.

 

 

 

 

Domyślnym portem komputera, do którego ma się dołączać moduł sieciowy, jest port numer 6000. Jeśli zdalny komputer używa innego portu, należy go podać po dwukropku, np.: serwer2:6001, 10.10.10.13:6003.

 

Na odległych serwerach zaleca się zwiększenie wartości opcji Dane bieżące > Zaawansowane 2 > Zwłoka danych z serwera

 

Wartość domyślna: brak połączenia

 

 

Wartość domyślna: 6000

 

Wartość domyślna: opcja wyłączona