2.11.1. Nazwa komputera

 

    

 

Zakładka Nazwa komputera obejmuje parametryzację następujących elementów:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów modułu sieci - zakładka 'Nazwa komputera'.

 

 

 

Wartość domyślna: automatycznie przydzielana jest nazwa komputera w systemie Windows, zdefiniowana w czasie parametryzacji sieci z dodaną na końcu kropką.

 

 

Wartość domyślna: nazwa przydzielona automatycznie

 

uwaga Dopuszczalne wartości: tekst o maks. 15 znakach. Wielkość znaków ma znaczenie. Nazwa nie może zwierać znaku ”*”. Nie powinna również zawierać znaku ”,”