2.10.7. Debugowanie zapytań

 

Zakładka Diagnostyka - debug określa:

 

 

 

Rysunek: Okno parametrów danych archiwalnych  - zakładka 'Diagnostyka - debug'.

 

 

 

Wartość domyślna: opcja wyłączona

 

- Podanie samej nazwy zmiennej powoduje śledzenie wszystkich zdarzeń dla danej zmiennej i jej agregatów.

- Podanie nazwy i typu archiwum oddzielonych przecinkiem (np. "A000,D") powoduje śledzenie tylko podanego typu archiwum zmiennej, bez śledzenia innych archiwów i agregatów.

- Podanie nazwy z pełną specyfikacją agregatu (tak jak pojawia się w logach, np. " A000,M-1m-Avg) powoduje śledzenie tylko tego agregatu.

Wartość domyślna: brak zadeklarowanych zmiennych