2.7.4. Deklaracja zewnętrznej bazy definicji zmiennych

 

 

uwaga Zakładka Baza definicji zmiennych pojawia się w sytuacji, gdy:

1. dla aplikacji zadeklarowana jest  Zewnętrzna baza/bazy definicji zmiennych:

Bazy danych > Baza definicji zmiennych > zakładka Typ

 

 

 

Zakładka Baza definicji zmiennych pozwala określić następujące opcje:

 

 

Rysunek: Okno parametrów startowych - zakładka 'Baza definicji zmiennych'.