2.2.8. Przechowywanie opisów stanów bitów w bazie definicji zmiennych

 

 

I PRZYPADEK - OPISY STANÓW BITÓW POCHODZĄ Z JEDNEJ ZMIENNEJ

 

 

Mechanizm wyświetlania wartości stanów bitów wymaga zadeklarowania zmiennych, które będą odpowiadać poszczególnym bitom zmiennej monitorowanej. W tym celu należy w pierwszej kolejności odpowiednio przygotować bazę definicji zmiennych - tak aby znalazły się w niej atrybuty obsługujące definicje stanów bitów. Są to następujące atrybuty:

 

Nazwy stanów - nazwa zbioru stanów (dla wiersza definicji zmiennej, której bity będą wyświetlane) lub opisy stanów bitów zmiennej (dla wierszy poszczególnych bitów);

Zestaw stanów - nazwa zbioru bitów, do którego należy bieżący wiersz; atrybut używany tylko dla wierszy poszczególnych bitów;

Wartość stanu - numer bitu, którego opis zawiera bieżący wiersz; atrybut używany tylko dla wierszy poszczególnych bitów.

 

Należy zdefiniować tyle zmiennych, ile jest bitów danej zmiennej monitorowanej. Każda taka zmienna musi mieć zadeklarowany tekst, który będzie wyświetlany dla danego stanu, wartość stanu oraz nazwę zestawu stanów. Zmienne te powinny mieć włączony atrybut Zmienna nieaktywna.

 

Wszystkie bity z tekstami stanów należy powiązać ze zmienną monitorowaną za pomocą wspólnej nazwy zestawu stanów - którą to nazwę dla zmiennej monitorowanej należy zadeklarować jako wartość atrybutu Nazwy stanów, a dla zmiennych z tekstami stanów bitów jako wartość atrybutu Zestaw stanów. Teksty, które mają być wyświetlane na osi wartości wykresu należy zapisać jako wartości atrybutu Nazwy stanów dla zmiennych odpowiadających poszczególnym bitom zmiennej monitorowanej, wg. formatu:

 

0=<opis stanu>;1=<opis stanu>

 

 Natomiast atrybut Wartość stanu określa numer bitu zmiennej monitorowanej.

 

 

 

Rysunek:  Definicje atrybutów wykorzystywanych do wyświetlania opisów stanów bitów.

 

 

 

II PRZYPADEK - OPISY STANÓW BITÓW POCHODZĄ Z RÓŻNYCH ZMIENNYCH DWUSTANOWYCH

 

 

Mechanizm wyświetlania wartości stanów bitów zmiennych dwustanowych nie wymaga deklarowania dodatkowych zmiennych. Atrybutem obsługującym definicje stanów bitów jest w tym przypadku atrybut:

 

Nazwy stanów - zawierający opisy stanów zmiennej wg. formatu:

 

0=<opis stanu>;1=<opis stanu>

 

 

 

Rysunek:  Definicje atrybutów wykorzystywanych do wyświetlania opisów stanów bitów zmiennych dwustanowych.