2.2.7. Przechowywanie opisów stanów zmiennych w bazie definicji zmiennych

 

   

W programie AsTrend od wersji 5 istnieje możliwość wyświetlania opisów stanów jako etykiet osi wartości dla wykresów fizycznych.

 

 

Mechanizm wyświetlania wartości stanów wymaga zadeklarowania zmiennych, które będą odpowiadać stanom zmiennych monitorowanych. W tym celu należy w pierwszej kolejności odpowiednio przygotować bazę definicji zmiennych - tak aby znalazły się w niej atrybuty obsługujące definicje stanów. Są to następujące atrybuty:

 

Nazwy stanów - nazwa zbioru stanów lub bezpośrednio zbiór opisów stanów  zmiennej wg formatu:

 

<wartość_stanu_0>=<opis_stanu_0>;<wartość_stanu_1>=<opis_stanu_1>;..itd.

 

Zestaw stanów - nazwa zbioru stanów, do którego należy bieżący wiersz; atrybut używany tylko dla wierszy zawierających element zbioru opisów stanów;

Wartość stanu - wartość wyrażona w systemie dziesiętnym dla stanu, którego opis zawiera bieżący wiersz; atrybut używany tylko dla wierszy zawierających element zbioru opisów stanów zmiennej.

 

Należy zdefiniować tyle zmiennych, ile jest stanów danej zmiennej monitorowanej. Każda taka zmienna musi mieć zadeklarowany tekst, który będzie wyświetlany dla danego stanu, wartość stanu oraz nazwę zestawu stanów. Zmienne te powinny mieć włączony atrybut Zmienna nieaktywna.

 

Wszystkie zmienne z tekstami stanów należy powiązać ze zmienną monitorowaną za pomocą wspólnej nazwy zestawu stanów - którą dla zmiennej monitorowanej należy zadeklarować jako wartość atrybutu Nazwy stanów, a dla zmiennych z tekstami stanów jako wartość atrybutu Zestaw stanów. Teksty, które mają być wyświetlane na osi wartości wykresu należy zapisać jako wartości atrybutu Opis dla poszczególnych zmiennych odpowiadających wartościom stanów zmiennej monitorowanej.

 

 

 

Rysunek: Definicje atrybutów wykorzystywanych do wyświetlania opisów stanów.

 

 

 

Dodatkowo opis stanów dla zmiennych monitorowanych wyświetlany jest na etykietach i w polu pojawiającym się po kliknięciu wybranego punktu linii wykresu.

 


uwaga Przy dodawaniu zmiennych z bazy definicji zmiennych aplikacji Asixa oraz przy dodawaniu zmiennych zewnętrznych sprawdzane jest, czy zmienna ma zdefiniowane opisy stanów - jeśli tak,  załączana jest aproksymacja schodkowa dla danej zmiennej.