2.2.6. Przygotowanie zewnętrznego źródła danych - arkusz Excel

 

 

 

W przypadku, gdy źródłem danych niezbędnych do wygenerowania bazy definicji zmiennych (jak i w trybie tworzenia bazy Tryb Źródło danych, kiedy definicje zmiennych pobierane są bezpośrednio z arkusza Excel) jest arkusz Excel, dane muszą znajdować się w arkuszach w formacie XLS lub XLSX. Arkusze mogą być tworzone programem Microsoft Excel w wersji 97 lub późniejszej.

 

 

uwaga Architekt wyposażony został w prosty, ale w pełni funkcjonalny arkusz kalkulacyjny, który umożliwia edycję arkusza w formacie XLS - pomocny w sytuacji, gdy na komputerze nie jest zainstalowany pakiet Microsoft Excel.

 

Wyróżnionych zostało kilka rodzajów danych, które są umieszczone w odrębnych arkuszach w formie tabel [*] - rodzaje te zostaną omówione w kolejnych podrozdziałach:

 

 

 

 

 

uwaga Zakładki, których nazwy rozpoczynają się od znaku '#', są to zakładki informacyjne, nie wchodzące w skład schematu bazy. Takie zakładki nie są widziane przez Architekta podczas wyboru źródeł danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

 

[*] Nazwa arkusza w skoroszycie Excel odpowiada nazwie tabeli w docelowej bazie, generowanej na podstawie arkusza.