2.2.6.7. Atrybuty zastępcze

 

 

Definiowanie aliasów stosowane jest dla aplikacji wielojęzycznych, gdzie często zachodzi potrzeba, aby w jednym z języków zamiast pewnego atrybutu, zwanego dalej podstawowym, wyświetlić atrybut zastępczy (alias). Aby osiągnąć ten efekt, należy zdefiniować w bazie oba atrybuty i w tabeli aliasów zadeklarować, który jest atrybutem podstawowym a który zastępczym.

 

Dla atrybutu podstawowego i zastępczego należy zdefiniować język w tabeli języków - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Języki atrybutów.

 

Aliasy atrybutów muszą zostać określone w tabeli o ustalonej nazwie - pol.: AtrybutyZastępcze, ang.: SubstituteAttributes.

 

W pierwszej kolumnie (pol.: Nazwa, ang.: Name) powinny znaleźć się atrybuty podstawowe, a w drugiej kolumnie (pol.: NazwaZastępcza, ang.: SubstituteName) odpowiadające im aliasy.

 

 

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - atrybuty zastępcze.