2.2.6.6. Języki atrybutów

 

 

 

Tabela o ustalonej nazwie (pol.: JęzykiAtrybutów, ang.: AttributeLanguages) pozwala określić, w jakim języku zdefiniowano wartości danego atrybutu. Informacja ta potrzebna jest zwykle wyłącznie w aplikacjach wielojęzycznych do podania języka atrybutu-aliasu oraz atrybutów tekstowych do prawidłowego działania edycji i wyświetlania.

 

W pierwszej kolumnie (pol.: Nazwa, ang.: Name) należy podać nazwy atrybutów (nazwy oryginalne lub nazwy zadeklarowane jako te, które mają się pojawiać w nagłówkach kolumn okna edytora definicji zmiennych, oknie podglądu definicji zmiennych lub oknie wyboru atrybutów - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Nagłówki.).

 

W drugiej kolumnie (pol.: Język, ang.: Language) umieszczane są kody języków - zgodne z oznaczeniami ISO obsługiwanych języków.

 

Na poniższym ekranie zadeklarowano język angielski dla atrybutu Opis_EN, który zawiera angielskie opisy zmiennych. Po zadeklarowaniu atrybutu Opis_EN jako nazwy zastępczej dla atrybutu Opis zmiennej (patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Atrybuty zastępcze) opisy zmiennych będą pojawiać się, stosowanie do załączonego języka aplikacji, albo w języku polskim albo w języku angielskim.

 

 

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - języki atrybutów.