2.2.6.5.  Nagłówki

 

Tabela nagłówków (polska nazwa ustalona tabeli: NagłówkiAtrybutów, angielska: AttributeCaptions) pozwala zdefiniować nagłówki kolumn w oknach wyboru/edycji atrybutów zmiennych. Wszystkie teksty będące nagłówkami zmiennych muszą być unikalne. Nazwa jakiegokolwiek atrybutu nie może być nazwą nagłówka innego atrybutu.

 

W pierwszej kolumnie tabeli nagłówków (pol.: Nazwa, ang.: Name) należy umieścić nazwy atrybutów - dla atrybutów systemowych należy użyć nazw systemowych atrybutów w języku polskim lub angielskim; dla atrybutów użytkownika należy je podać w takiej formie, w jakiej zostały zdefiniowane w arkuszach zawierających definicje zmiennych.

 

W drugiej kolumnie (pol.: Język, ang.: Language) umieszczane są kody języków - zgodne z oznaczeniami ISO obsługiwanych języków. Zestawienie wszystkich kodów języków obsługiwanych przez Architekta zawiera Załącznik 3.

 

Kolumna trzecia (pol.: Nagłówek, ang.: Caption) przeznaczona jest do określania wyświetlanych nazw nagłówków.

 

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - nagłówki.