2.2.6.4. Parametry funkcji przeliczających

 

 

 

Tabela parametrów funkcji (o ustalonej nazwie - pol.: FunkcjePrzeliczające, ang.: ConversionFunctions) składa się z dwóch kolumn. W pierwszej kolumnie (pol.: Nazwa, ang.: Name) umieszczana jest nazwa funkcji, a w drugiej kolumnie (pol.: Atrybut, ang.: Attribute) - nazwa atrybutu. 

 

Dla atrybutów systemowych należy użyć nazw atrybutów ustalonych dla języka polskiego lub angielskiego (nazw wewnętrznych lub nazw zadeklarowanych jako te, które mają się pojawiać w nagłówkach kolumn okna edytora definicji zmiennych, oknie podglądu definicji zmiennych lub oknie wyboru atrybutów - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Nagłówki).

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - parametry funkcji przeliczających.