2.2.6.3. Zestawy atrybutów

 

 

 

Tabela zestawów atrybutów (o ustalonej nazwie - pol.: ZestawyAtrybutów, ang.: AttributeSets) składa się z dwóch kolumn. W pierwszej kolumnie (o nazwie - pol: Nazwa, ang.: Name) znajduje się nazwa zestawu, a w drugiej kolumnie (pol.: Atrybut, ang.: Attribute) - nazwa atrybutu.

 

Dla atrybutów systemowych należy użyć nazw atrybutów ustalonych dla języka polskiego lub angielskiego (nazw wewnętrznych lub nazw zadeklarowanych jako te, które mają się pojawiać w nagłówkach kolumn okna edytora definicji zmiennych, oknie podglądu definicji zmiennych lub oknie wyboru atrybutów - patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Nagłówki).

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - zestawy atrybutów.