2.2.6.2. Grupowanie

 

 

Atrybuty grupujące muszą znaleźć się w tabeli o ustalonej nazwie (w języku polskim: AtrybutyGrupujące, angielskim: GroupingAttributes).

 

Tabela składa się z jednej kolumny (pol.: Nazwa, ang.: Name). Każdy wiersz zawiera nazwę jednego atrybutu grupującego. Przykład - patrz: rysunek poniżej.

 

Nazwy atrybutów grupujących mogą być dowolne.

 

 

Rysunek: Arkusz Excel - atrybuty grupujące.