2.2.6.1. Atrybuty zmiennych

 

 

 

 

Definicje zmiennych mogą znajdować się w jednym lub kilku arkuszach o dowolnej nazwie, w jednym lub kilku skoroszytach. Wszystkie atrybuty jednej zmiennej muszą znajdować się w jednym arkuszu.

 

W danym arkuszu nie muszą znajdować się wszystkie zdefiniowane w bazie atrybuty. Wszystkie atrybuty liczbowe, które nie są dla zmiennej zdefiniowane mają wartość NULL. Puste atrybuty tekstowe mają jako wartość tekst o długości 0.

 

 

 

Rysunek: Definicje zmiennych w arkuszu Excel w rozbiciu na kilka zakładek.

 

 

uwaga Wszystkie nazwy atrybutów systemowych wewnętrznie są zadeklarowane w języku angielskim.

 

Przy imporcie danych nazwy atrybutów systemowych mogą być podawane zarówno w języku polskim jak i angielskim - zgodnie z ustalonym szablonem nazw atrybutów - patrz: Załącznik 1.