2.2.6.12. Asix Architekt Excel Plugin - edycja atrybutów bazy definicji zmiennych

 

Dodatek Asix VarDef Excel dedykowany arkuszowi kalkulacyjnemu od wersji MS Excel 2007 daje możliwość edytowania atrybutów definicji zmiennych przy użyciu tych samych edytorów, które dostępne są w przypadku edycji definicji zmiennych w bazie tworzonej w trybie Edytora - czyli bezpośrednio w programie Architekt (Typ bazy definicji zmiennych > Standardowa baza definicji zmiennych > Tryb Edytor).

Lista atrybutów, które mogą być definiowane w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel przy pomocy wspomnianych edytorów, obejmuje: Adres, Kanał, Funkcja przeliczająca, Format, Format_Evo, Archiwum, Parametry archiwizacji,  limity, MaskaZmiennejKontrolnej, MeterId, MeterCycle, MeterInterval.

Opcja Aplikacja Asix pozwala załadować plik xml aplikacji ze wskazaniem stacji; zaleca się w pierwszej kolejności otworzyć plik Excel z definicjami zamiennych, a następnie załadować pliku XML aplikacji.

Opcja Edytuj pozwala na wywołanie edytora po zaznaczeniu komórki do edycji.

Opcja Napraw arkusz usuwa z arkusza formatowanie komórek znajdujących się poza obszarem danych.

Dodatek Asix VarDef Excel dostępny jest od wersji 9.1.0. pakietu Asix. Jego instalacja może odbyć się w trakcie instalacji pakietu Asix. Po zainstalowaniu pakietu Asix instalację dodatku Asix VarDef Excel można przeprowadzić (np. po aktualizacji pakietu Office) przy użyciu Konfiguratora Usług Pakietu Asix (asix extensions installer.exe).

 

 

 

Rys. Arkusz kalkulacyjny MS Excel - widok zakładki zainstalowanego dodatku Asix Architekt Plugin - edytor kanału.