2.2.5 Praca ze skoroszytem Excel jako źródłem danych o atrybutach zmiennych bez generowania bazy definicji zmiennych

 

 

 

Użytkownik pracujący z najnowszą wersją pakietu Asix ma do dyspozycji możliwość takiego skonfigurowania pracy aplikacji, aby korzystała ona z definicji zmiennych pobieranych bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych Excel [*]. Arkusze te należy przygotować w sposób szczegółowo opisany w rozdziale Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych - arkusz Excel.

 

 

 

cwiczenie_bpi13   Jak zadeklarować arkusz kalkulacyjny jako źródło definicji zmiennych?:

 

 

 

1. Zdefiniuj typ bazy definicji zmiennych jako Tryb Źródło danych

 

2. Załaduj źródła danych:

 

Baza definicji zmiennych > zakładka Źródła danych > wskaż plik *.XLS naciskając przycisk Excel....

 

W oknie ’Wybierz tabele’ wskaż wszystkie pozycje i zatwierdź przyciskiem OK.

 

Krok powtórz tyle razy, aż zostaną zadeklarowane wszystkie pliki źródłowe.

 

3. Dane mogą być przeglądane w oknie ’Przeglądanie zmiennych’ po wybraniu komendy Pokaż pokaż.

 

 

 

 

uwaga Ten typ bazy definicji zmiennych można stosować tylko wtedy, gdy na komputerze pracuje system Asix i ZAWSZE jest on uruchamiany jako pierwszy. Wyklucza to sytuację, w której na komputerze pracuje serwer internetowy AsPortal lub AsWWW lub generowane są raporty przy pomocy programu AsixConnect.

 

 

 

  

 

 

__________________________________________________

 

[*]  Baza jest generowana ’w locie’ – w sposób niewidoczny dla użytkownika i tylko na czas działania aplikacji.