2.2.4. Przeglądanie zmiennych

 

     

Poza dostępem do definicji zmiennych, jaki zapewnia edytor bazy definicji zmiennych, definicje zmiennych mogą być przeglądanie za pomocą okna 'Przeglądanie zmiennych', uruchamianego przyciskiem Pokaż.

 

 

 

 

 

Rysunek. Okno 'Przeglądanie zmiennych'.

 

 

 

 

Dodatkowo okno daje możliwość przeglądania wartości bieżących zmiennych oraz modyfikowania tych wartości.

 

Do wyświetlenia wartości bieżących zmiennych służy przycisk Pokaż wartości bieżące, po naciśnięciu którego zostają wyświetlone kolumny Wartość zmiennej i Jakość zmiennej.

 

 

Funkcja jest dostępna tylko w oknie wyboru zmiennych wywoływanym bezpośrednio z programu Architekt. W trybie pokazywanie wartości bieżących ukrywany jest wiersz filtrów, ponieważ odświeżanie wartości bieżących i tak praktycznie uniemożliwia korzystanie z niego.

 

 

Aby dokonać zmiany wartości zmiennej, należy w wierszu wybranej zmiennej wybrać z rozwijanego menu Pokaż wartości bieżące polecenie Modyfikuj wartość bieżącą.

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Okno 'Przeglądanie zmiennych' - modyfikacja wartości bieżącej zmiennej.

 

 

 

 

 

Okno 'Przeglądanie zmiennych' umożliwia również wyszukiwanie zmiennych po nazwie.

 

 

 

Rysunek: Okno 'Przeglądanie zmiennych' - wyszukiwanie zmiennych.