2.2.4.1. Wyszukiwanie wartości atrybutu i filtrowanie rekordów po wartości atrybutu

 

    

Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów wg wymaganej wartości atrybutu umożliwia Kreator filtrów wywoływany poleceniem Filtrowanie i grupowanie z paska poleceń okna 'Przeglądanie zmiennych':

 

 

    

 

Rysunek: Okno kreatora filtrów dla rekordów bazy definicji zmiennych.

 

 

    

W edytorze definicji zmiennych istnieje mechanizm wyszukiwania inkrementalnego wartości dowolnego atrybutu. Po wpisaniu początkowych liter szukanej wartości w dowolną komórkę kolumny tego atrybutu mechanizm powoduje automatyczne przeniesienie do pierwszego rekordu z daną początkową wartością atrybutu. Mechanizm działa dla kolumn wszystkich atrybutów.