2.2.3.8. Uaktualnianie źródeł danych

 

 

Jeśli baza definicji zmiennych została wygenerowana, dalsze uaktualnianie definicji zmiennych można przeprowadzać przy użyciu komendy Uaktualnij (moduł Bazy danych > Baza definicji zmiennych (dla typu: Standardowa baza definicji zmiennych; tryb Generator) >  zakładka Źródła danych.

 

Funkcja uaktualniania źródeł danych zostaje zablokowana, gdy źródła zawierają tabele transformacji lub tabele zmiennych używanych.