2.2.3.6. Import definicji zmiennych z serwera OPC / OPC UA

 

 

Definicje zmiennych z serwera OPC / OPC UA importowane są do arkusza programu Excel poleceniem Importuj z serwera OPC…/OPC UA... z menu Baza definicji zmiennych. Polecenie to uruchamia kreator, który pozwala zdefiniować połączenie z serwerem OPC i sposób importu definicji zmiennych. Kreator automatycznie doda utworzony arkusz do listy źródeł danych projektowanej aplikacji (Architekt > Bazy danych > Baza definicji zmiennych > Źródła danych), gdy aktywnym typem tworzenia aplikacji jest Tryb Generator.

 

 Jeśli baza jest generowana po raz pierwszy - należy w module Bazy danych > Baza definicji zmiennych na zakładce Typ zadeklarować jako typ tworzenia bazy - Tryb Generator.

 

Jeżeli definicje zmiennych z serwera OPC zostały juz zaimportowane do arkusza Ecxel a następnie baza definicji zmiennych wygenerowana - istnieje możliwość wprowadzania zmian do arkusza zawierającego definicje zmiennych pochodzących z OPC i importowania tych zmian do bazy przy użyciu komendy Importuj modyfikacje... z menu Baza definicji zmiennych. Opcja ta jest dostępna po ustawieniu w module Bazy danych > Baza definicji zmiennych na zakładce Typ typu tworzenia bazy Tryb Edytor i otwarciu bazy.

 

 

 

 

Rysunek: Kreator importu definicji zmiennych z serwera OPC.