2.2.3.5. Generowanie bazy definicji zmiennych na podstawie plików XML

 

 

W przypadku generowania zbiorczej bazy definicji zmiennych z baz kilku plików xml - zaleca się wskazanie źródeł danych przy użyciu przycisku Asix - plik xml....  

 

 

Rysunek: Okno deklarowania źródeł danych do wygenerowania bazy definicji zmiennych.