2.2.3.4. Generowanie bazy definicji zmiennych na podstawie bazy OLE DB

 

      

Istnieje możliwość wygenerowania bazy definicji zmiennych z bazy OLE DB po odpowiednim skonfigurowaniu właściwości łącza danych (dostawca, właściwości połączenia oraz opcje zaawansowane).

 

Struktura źródłowej bazy OLE DB powinna być przygotowana w sposób analogiczny do arkuszy Excel, wykorzystywanych jako źródło generowania bazy definicji zmiennych. Wymagane jest zatem zdefiniowanie następujących rodzajów danych:

- atrybuty zmiennych,

- grupowanie,

- zestawy atrybutów,

- funkcje przeliczające,

- nagłówki,

- języki atrybutów,

- nazwy zstępcze.
 

Powyższe dane należy przygotować według wskazówek omówionych w rozdziale Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix >  Przygotowanie zewnętrznego źródła danych - arkusz Excel.