2.2.3.3. Generowanie bazy definicji zmiennych z arkusza Excel

 

    

W przypadku generowania bazy definicji zmiennych na podstawie arkuszy Excel, należy te arkusze przygotować w sposób szczegółowo opisany w rozdziale Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych - arkusz Excel.

 

Architekt pozwala przygotować szablonowy plik Excel definicji zmiennych (Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Przygotowanie zewnętrznego źródła danych – arkusz Excel > Szablon bazy definicji zmiennych).