2.2.3.1.  Opcje generowania bazy definicji zmiennych z wielu źródeł danych

 

 

 

Blok Bazy danych > Baza definicji zmiennych wyposażony został w zakładki Opcje/Opcje2, umożliwiające ustawienie parametrów dotyczących generowania bazy definicji zmiennych pochodzących z wielu źródeł - włączając w to przypadki, kiedy różne źródła zawierają definicje powtarzających się zmiennych.

  

  

Zakładka Opcje obejmuje następujące parametry:

 

 

 

Zakładka Opcje 2 obejmuje następujące parametry:

 

Opcja ma zastosowanie dla źródeł danych w postaci plików *.ini i *.xml, ponieważ tylko dla tych źródeł możliwe jest określenie typu kanału w definicji zmiennej:

Definicje zmiennych nie mogą się powtarzać;

Definicje zmiennych mogą się powtarzać: zezwalaj na jedną definicję w kanale fizycznym, ignoruj powtórzone definicje w kanałach typu NETWORK - w praktyce oznacza to, że w trakcie generowania bazy zaakceptowana zostanie pierwsza napotkana definicja, a dla wszystkich definicji z pozostałych kanałów fizycznych wypisane zostanie ostrzeżenie w panelu logu ’Generacja bazy definicji zmiennych’;

Definicje zmiennych mogę się powtarzać: akceptuj pierwszą definicję w kanale fizycznym, ignoruj pozostałe powtórzone definicje - oznacza, że w trakcie generowania bazy zaakceptowana zostanie pierwsza definicja z kanału fizycznego, dla drugiej definicji z kanały fizycznego pojawi się ostrzeżenie w panelu logu ’Generacja bazy definicji zmiennych’, a pozostałe powtarzające się definicje zostaną zignorowane.