2.2.3.10. Nadpisywanie atrybutów przez wybraną tabelę źródła danych

 

 

Nadpisywanie wartości atrybutów przez wybraną tabelę źródła danych wymaga wstawienia dodatkowej kolumny o nazwie ForceUpdateAttributes do tabeli (arkusza) z docelowymi wartościami atrybutów, które chcemy nadpisać.  

 

Nadpisywanie wartości atrybutów wykonywane jest dla konkretnych zmiennych - tabela z docelowymi wartościami atrybutów powinna zatem zawierać kolumnę z nazwami zmiennych, kolumny atrybutów z wartościami docelowymi oraz kolumnę ForceUpdateAttributes (kolumna ta może być pusta, wartości w niej nie są brane pod uwagę).   

 

 

Rysunek: Nadpisywanie atrybutów - tabela docelowych wartości atrybutów.