2.2.2.  Tworzenie bazy w trybie Edytora

 

 

 

 cwiczenie_bpi13   Tworzenie bazy definicji zmiennych w trybie Edytora realizowane jest w następujących krokach:

 

 

 

 1. Określ typ bazy definicji zmiennych:

   

  Baza definicji zmiennych > zakładka Typ > tryb tworzenia bazy ustawiony na Tryb Edytor

   

   

  Rysunek: Baza definicji zmiennych/zakładka Typ - Tryb Edytor.

    1. Wybierz format bazy definicji zmiennych:

   

  Baza definicji zmiennych > zakładka Format > format bazy danych ustawiony na: Baza danych serwera Microsoft SQL Serwer lub Plik w formacie Mdb (Jet/Microsoft Access)

   

   

  Rysunek: Baza definicji zmiennych - zakładka ’Format’.  

 

 

 1.  

 1. Podaj nazwę tworzonej bazy.

   

  W przypadku baz danych MS SQL wymagane jest określenie parametrów:

  - Nazwa serwera;

  - Nazwa bazy;

  - Katalog bazy;

  - Tyb uwierzytelniania:

                       - Windows,

                       - Serwer MSQL - wymaga określenia nazwy użytkownika oraz Hasła.

 - Nazwa serwera mirror - w przypadku obsługi mirroringu pole wymaga zadeklarowania nazwy serwera mirror (patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Mirroring).

 1.  

   

 2. Wybierz polecenie Utwórz nową ;

 3. Otwórz bazę i wprowadź dane atrybutów zmiennych przy użyciu Edytora definicji zmiennych

(patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Tworzenie bazy w trybie Edytora > Edycja bazy definicji zmiennych – Edytor definicji > Dodawanie i usuwanie atrybutów zmiennych);

 1. Zdefiniuj schemat bazy definicji zmiennych za pomocą Edytora schematu

(patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Tworzenie bazy w trybie Edytora > Tworzenie schematu bazy definicji zmiennych - Edytor schematu).