2.2.2.2. Tworzenie schematu bazy definicji zmiennych - Edytor schematu

 

 

Schemat bazy definicji zmiennych obejmuje informacje dotyczące atrybutów grupujących, definicji zestawów atrybutów,  parametrów funkcji przeliczających, nagłówków atrybutów, języków narodowych atrybutów zmiennych, deklaracji atrybutów zastępczych (dla aplikacji wielojęzycznych).

 

Edycja tych informacji możliwa jest za pomocą Edytora schematu, dostępnego w module Baza definicji zmiennych po otwarciu bazy.

 

 

Rysunek: Widok edytora schematu.