2.2.2.2.6. Deklarowanie języków atrybutów

 

 

      

Tabela języków atrybutów znajduje się w:

 

Bazy danych > Baza definicji zmiennych > Edytor schematu > zakładka Języki atrybutów

 

 

 

 

Rysunek: Okno definiowania języków atrybutów.

 

 

Tabela języków pozwala określić, w jakim języku zdefiniowano wartości danego atrybutu. Informacja ta potrzebna jest zwykle wyłączne w aplikacjach wielojęzycznych do zadeklarowania języka dla atrybutów tekstowych. Język deklarowany jest zarówno dla atrybutu podstawowego jak i zastępczego.