2.2.2.2.5. Atrybuty zastępcze

 

 

     

Atrybuty zastępcze stosowane są w aplikacjach wielojęzycznych. Dla każdego atrybutu użytkownika oraz dla atrybutu Opis można zdefiniować atrybut zastępczy - tzw. alias.

 

Dany atrybut (atrybut podstawowy) może posiadać jeden alias dla każdego języka obsługiwanego przez aplikację.  Zdefiniowanie aliasu atrybutu sprawia, że dla wybranego języka w miejsce atrybutu podstawowego używany jest alias.

 

 

 

 

Rysunek: Okno definiowania atrybutów zastępczych.

 

 

 

uwaga W przypadku deklarowania atrybutu zastępczego, zarówno dla atrybutu podstawowego jak i zastępczego należy zdefiniować język w tabeli języków – zakładka Języki atrybutów w Edytorze schematu. Patrz: Serwer Danych > Parametryzacja Serwera Danych > Obsługa baz definicji zmiennych aplikacji systemu Asix > Tworzenie bazy w trybie Edytora > Tworzenie schematu bazy definicji zmiennych – Edytor > Deklarowanie języków atrybutów.