2.2.2.2.4. Tłumaczenia nazw atrybutów zmiennych

 

 

 

Baza posiada możliwość definiowania lokalnych, przetłumaczonych na dowolny zadeklarowany przez użytkownika język, nazw atrybutów systemowych i atrybutów użytkownika.

 

Lokalne nazwy atrybutów pojawiają się jako tytuły kolumn w oknie opisu zmiennej (dostępnym w Edytorze definicji zmiennych lub w oknie podglądu zmiennych).

 

 

Rysunek: Okno opisu zmiennej - polskie nazwy atrybutów.

 


       

Każdy język (poza PL i EN) wymaga zadeklarowania przez użytkownika nazw atrybutów zmiennych w Edytorze schematu bazy definicji zmiennych:

 

Bazy danych > Baza definicji zmiennych > Edytor schematu > Nagłówki atrybutów

 

 

Rysunek: Okno deklarowania lokalnych nazw atrybutów zmiennych.