2.2.2.2.3. Parametry funkcji przeliczających

 

 

 

Parametry funkcji przeliczających definiowane są na potrzeby aplikacji systemu Asix.

 

W bazie definicji zmiennych atrybut FunkcjaPrzeliczajaca domyślnie zawiera nazwę funkcji przeliczającej zmiennej i wszystkie parametry funkcji. Istnieje jednakże mechanizm, który umożliwia umieszczanie w atrybucie FunkcjaPrzeliczajaca tylko nazwy funkcji przeliczającej, a każdego jej parametru w osobnym atrybucie. Tabela FunkcjePrzeliczające definiuje niezależnie dla każdej funkcji nazwy atrybutów zawierających parametry tej funkcji.

 

 

   

 

Rysunek: Okno definiowania parametrów funkcji przeliczających.