2.2.2.2.2. Zestawy atrybutów

 

 

Zestawy atrybutów definiowane są na potrzeby aplikacji systemu Asix. Używane są w akcji OPIS_ZMIENNEJ oraz w oknie wyboru zmiennej (oknie edytora definicji zmiennych / oknie przeglądania zmiennych) dla zawężenia ilości wyświetlanych atrybutów zgodnie z potrzebami projektanta.

 

Miejscem, gdzie użytkownik może utworzyć swoje zestawy atrybutów jest zakładka Zestawy atrybutów w edytorze schematu (patrz: Rysunek: Okno definiowania zestawu atrybutów.).

 

uwaga Obecnie zestaw składa się tylko z listy nazw atrybutów. Szerokość okna atrybutów musi być zawsze podawana przy wywołaniu akcji OPIS_ZMIENNEJ.

 

 

   

 

 

Rysunek: Okno definiowania zestawu atrybutów.