2.2.2.1.5.     Wybór widocznych atrybutów zmiennych

 

 

 

Lista atrybutów wszystkich zmiennych wyświetlana w oknie edytora atrybutów zmiennych oraz oknie podglądu zmiennych  może być określana przez użytkownika przy użyciu przycisku lista atrybutów (pierwsza pozycja wiersza nagłówków listy zmiennych). Naciśnięcie go otwiera listę wszystkich atrybutów danej bazy definicji zmiennych.

 

 

Rysunek: Przycisk wyboru widocznych atrybutów zmiennych.

 

 

 

 

 

 

Można również podejrzeć wartości (wszystkich / bieżących lub zadeklarowanych w zestawie) atrybutów wybranej zmiennej, klikając w edytorze definicji zmiennych lub oknie przeglądania zmiennych prawym przyciskiem myszy na rekordzie wybranej zmiennej (patrz: rysunek poniżej).

 

 

Rysunek: Menu lokalne dostępne dla rekordów zmiennej.

 

 

 

 

 

 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolne pole wiersza nagłówków pojawia się menu lokalne nagłówków umożliwiające:

  

 

 

 

Rysunek: Menu lokalne dla wiersza nagłówków atrybutów.