2.2.2.1.4.     Edycja wartości atrybutu dla kilku zmiennych jednocześnie

 

 

 

 

 

Polecenie Zmień wartości dostępne w menu lokalnym wywoływanym po zaznaczeniu wybranych wartości danego atrybutu umożliwia zmianę tych wartości – patrz: rys. poniżej.

 

 

 

 

Rysunek: Zamiana wszystkich zaznaczonych wartości danego atrybutu.

 

 

  

  

 

Polecenie Zamień zaznaczone dostępne w menu lokalnym wywoływanym po zaznaczeniu wybranych wartości danego atrybutu umożliwia zamianę pewnej określonej wartości atrybutu w obszarze zaznaczonych pól na nową wartość - patrz: rys. poniżej.

  

 

 

Rysunek: Zamiana określonej wartości atrybutu w obszarze zaznaczonych pól.

 

 

 

    

  

 

Polecenie Zamień w kolumnie dostępne w menu lokalnym wywoływanym po kliknięciu prawym klawiszem myszy w dowolnym polu danego atrybutu pozwala użytkownikowi zmienić określoną wartość atrybutu w obszarze całej kolumny, w której chociaż jedno pole jest zaznaczone - patrz: rys. poniżej.

  

   

 

 

Rysunek: Zamiana określonej wartości atrybutu w obszarze zaznaczonej kolumny.