2.2.2.1.3.     Dodawanie i usuwanie atrybutów zmiennych

 

 

uwaga Nie można usunąć atrybutów obligatoryjnych.

 

 

 

Przyciski Dodaj atrybut , Usuń atrybut  znajdują się w menu Baza Definicji Zmiennych.

 

 

 

Rysunek : Okno dodawania nowego atrybutu.